logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2015 г.

Брой 12/2015 г. EN BG PDF (2265 KB)

Брой 11/2015 г. EN BG PDF (4174 KB)

Брой 10/2015 г. EN BG PDF (3188 KB)

Брой 9/2015 г. EN BG PDF (1855 KB)

Брой 8/2015 г. EN BG PDF (4057 KB)

Брой 7/2015 г. EN BG PDF (1951 KB)

Брой 6/2015 г. EN BG PDF (5421 KB)

Брой 5/2015 г. EN BG PDF (1941 KB)

Брой 4/2015 г. EN BG PDF (1941 KB)

Брой 3/2015 г. EN BG PDF (1949 KB)

Брой 2/2015 г. EN BG PDF (1944 KB)

Брой 1/2015 г. EN BG PDF (4046 KB)