logo
Skip to content

Информационен бюлетин

Месечното издание „Информационен бюлетин“ съдържа широкообхватни месечни статистически данни за цялата финансова система на България в четири сектора: финансов, външен, фискален и реален. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2013 г.

Брой 12/2013 г. EN BG PDF (3621 KB)

Брой 11/2013 г. EN BG PDF (3588 KB)

Брой 10/2013 г. EN BG PDF (3545 KB)

Брой 9/2013 г. EN BG PDF (3504 KB)

Брой 8/2013 г. EN BG PDF (5729 KB)

Брой 7/2013 г. EN BG PDF (3525 KB)

Брой 6/2013 г. EN BG PDF (5600 KB)

Брой 5/2013 г. EN BG PDF (5593 KB)

Брой 4/2013 г. EN BG PDF (3451 KB)

Брой 3/2013 г. EN BG PDF (5902 KB)

Брой 2/2013 г. EN BG PDF (3345 KB)

Брой 1/2013 г. EN BG PDF (3262 KB)